Avís legal

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

Avís legal

OBJECTE Y ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web urquiabas.com, (en endavant, LA WEB), del qual és titular URQUÍA & BAS CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L (en endavant, U&B)

 

La navegació pel lloc web d’ U&B atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

 

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant U&B o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

 

U&B, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 

La seva denominació social és: URQUÍA & BAS CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.

El seu CIF / NIF / NIE és: B25028366.

El seu domicili social és a: GENERAL BRITO 2, 4ª PLANTA – 25007 LLEIDA.

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 973.727.072.

E-mail: info@urquiabas.com.

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i U&B es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, U&B condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

 

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a U&B i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’U&B i a no emprar-los per, entre d’altres:

 

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

 

 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’U&B o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals U&B presta els seus serveis.

 

 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’U&B o de tercers i, si escau, extreure informació.

 

 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’U&B o de tercers.

 

 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

 

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a U&B, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de U&B, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

 

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre U&B i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de U&B dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a U&B. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la “home-page” o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre U&B, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

 

U&B no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

 

U&B exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

 

 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular i, a manera d’exemple, U&B no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

Així mateix, U&B declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. U&B no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. U&B no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Tractament de les dades de caràcter personal

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa.

 

Les dades es recullen amb l’exclusiva finalitat de realitzar la gestió comercial, administrativa, de sinistres, comptable i fiscal dels serveis demandats per vostè, en relació amb la nostra activitat de corredoria d’assegurances.

 

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable U&B. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

U&B es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, excepte aquelles dades facilitades voluntàriament per vostè amb l’única finalitat de prestar-li el servei demandat. Així mateix, U&B cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal .

 

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de URQUÍA & BAS CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, situat en GENERAL BRITO 2, 4a PLANTA 25007 LLEIDA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

 

U&B adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

 

Navegació amb “cookies”

La pàgina del nostre web utilitza “cookies”, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

 

 • La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la nostra web.
 • El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la nostra web.
 • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

 

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

 

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, U&B no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

Veure política de cookies

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a U&B identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de U&B, serà d’aplicació la legislació espanyola.

 

6. PUBLICACIONS

 

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.