Les asseguradores son més competitives que els bancs en les assegurances de Vida Risc.

Segons l’últim estudi conjunt de INESE i Global Actuarial, les tarifes aplicades en les assegurances de Vida Risc comercialitzades per les entitats bancàries són superiors, en totes les edats i trams de capital, a les aplicades per les companyies asseguradores.

A tall d’exemple, per a un client de 30 anys i un capital de 30.000 euros, la prima mitja d’un producte de Vida Risc venut per un banc és 63,34 euros anuals el 2015. En el cas d’ unun producte comercialitzat per una companyia d’assegurances, la tarifa mitja és de 52,08 euros, és a dir 11,26 euros menys. En el cas de l’asseguradora que recomanem als nostres clients, el preu per al mateix cas és de 25,20 euros, 38,20 euros menys que la mitjana de les entitats bancàries.

Si vols revisar l’assegurança de vida que tens al banc i rebre una oferta més ajustada.

Per a més informació truca a 973 727 072 (Pregunta per la Marisa)

Aquest informe s’ha realitzat mitjançant una presa de dades a través de mystery shoppers que ha permès obtenir informació en el punt de venda (oficina bancària, mediador, etc…) de les principals entitats de bancassegurances i asseguradores. Les cobertures analitzades han estat defunció + invalidesa absoluta.
Més informació sobre l’ “Estudi comparatiu de primes de Vida Risc 2015”, a Inese.es