Condemna a Ibercaja per no retornar a un client l’import dels rebuts de dos assegurances que havia cancel·lat.

Fa anys que les entitats financeres realitzen males pràctiques en la contractació d’assegurances, per exemple: falsa obligatorietat de contractar assegurances a canvi de préstecs; aprofitar la informació que donen els rebuts d’assegurances que passen per les seves mans per a fer ofertes als seus clients; no permetre l’anulació d’assegurances que s’han contractat mitjançant la pròpia entitat… El problema es resoldria si es denunciessin aquestes pràctiques que tothom coneix.

Ibercaja ha estat condemnada per un Jutjat de Saragossa per no retornar a un client els rebuts de dues assegurances contractades, relacionades amb un préstec hipotecari, dels quals havia cursat ordre de cancel·lació.

La sentència reconeix provats els fets denunciats i destaca la resolució del Banc d’Espanya acreditativa de que l’anomenada actuació es va apartar de les bones pràctiques i usos bancaris. Per això s’ha condemnat a l’entitat financera a pagar la quantitat de 555,52 euros, més els interessos legals i les costes processals.

Abans d’arribar a la via judicial, el Col·legi de Mediadors d’Aragó, va intentar trobar una solució per al client recorrent al Banc d’Espanya, i tot i que aquesta entitat va publicar una resolució favorable al reclamant, l’entitat no la va acceptar i va seguir negant-se a tornar-li al client els diners dels rebuts.  

Ja ho saps, si ets un client afectat, el millor que pots fer és denunciar-ho.