El pròxim 1 de gener, després d’aprovar-se la Llei 20/2015, entraran en vigor algunes modificacions fetes a la Llei de Contracte d’Assegurança. En particular tres de les quals, són clarament mes favorables per als assegurats ;

  •  Per a sol·licitar l’anul·lació d’una pòlissa, serà suficient per a l’assegurat notificar-ho 1 mes abans del venciment, mentre que les asseguradores hauran de fer-ho 2 mesos abans.
  •  En les assegurances de vida, accident o malaltia, l’assegurat no té l’obligació de comunicar a la companyia asseguradora la variació de les circumstàncies, que es produeixin durant el curs del contracte, relatives al seu estat de salut, que en cap cas podran considerar-se agravació del risc.
  •  El contingut de les pòlisses s’haurà de descriure i redactar de forma molt més clara del que s’ha fet fins ara, remarcant clarament les limitacions i les exclusions.