En assistència en carretera:

La majoria de les companyies no es fan càrrec si es circula per vies no aptes, com pistes de terra. Tot i que és possible trobar pòlisses que sí que ho facin, com la de Mapfre, que presta els seus serveis encara que l’accident s’hagi produït en una via d’aquest tipus.

Accessoris que no venen de sèrie:

La majoria de les pòlisses d’assegurança recullen que aquest tipus d’extres hauran d’estar declarats específicament, amb el seu valor real, a la pòlissa per quedar coberts. Si no es fa així, en cas de robatori, incendi o sinistre, la companyia no se’n farà càrrec. No obstant això, moltes companyies d’assegurances han optat per cobrir aquest tipus d’accessoris fins una determinada quantitat de diners, que acostuma rondar els 1.500€, sense necessitat de declarar-los.

Modificacions al vehicle:

s’haurà de comunicar a l’asseguradora. Si no està homologat i la companyia d’assegurances no ho sap, en cas de patir un accident, la companyia pot negar-se a pagar els danys del cotxe, al·legant que no és el mateix que figura al contracte. En el millor dels casos, només cobriran els danys com si els extres de l’automòbil fossin de sèrie. De fet, moltes companyies no accepten noves pòlisses per a cotxes tunejats. No obstant això, existeixen assegurances específiques per a aquests vehicles.