Altres casos:

  • Cap pòlissa cobrirà els danys causats voluntàriament per l’assegurat.
  • Ni quan s’ha provocat un accident i s’estava conduint sota els efectes de l’alcohol, les drogues o sense carnet.
  • Si el cotxe no ha passat la
  • Fins i tot si es produeix una col·lisió amb un familiar, les asseguradores poden negar-se a pagar les despeses, doncs tendeixen a pensar que és un frau, sobre tot si es comparteix habitatge. De vegades, també sospiten de sinistres entre veïns.
  • En cas de transportar més càrrega o passatgers dels permesos (per exemple, sis en un vehicle de cinc places), serà el prenedor de la pòlissa qui hagi de respondre pels danys o qualsevol indemnització.
  • Si no s’han pagat a temps les primes, la companyia asseguradora es pot reservar el dret de no cobrir qualsevol tipus d’eventualitat o sinistre que ocorri.
  • Un altre dels casos es produeix a l’hora d’assegurar a conductors nobells. Si un menor de 25 anys condueix el vehicle, té un sinistre i el seu nom no apareix a la pòlissa com a conductor, poques companyies es faran càrrec dels danys que provoqui a tercers o al cotxe. És molt comú que la companyia asseguradora argumenti mala fe i no es faci càrrec dels desperfectes. Per tal d’evitar aquest tipus de situacions, es recomana incloure al jove a la pòlissa com a segon conductor, en caso que en faci un ús ocasional. Si el menor de 25 anys conduirà el cotxe de manera habitual, la millor alternativa és contractar una assegurança al seu nombre.
  • A més, cap asseguradora indemnitzarà per inundació, terratrèmol, tsunami, erupció volcànica, huracans, terrorisme, motins, accident nuclear, manifestacions o vagues i fets declarats com a catàstrofe nacional. En aquests casos, la indemnització correrà a càrrec del Consorci d’Assegurances, sempre que com a mínim s’hagi contractat una cobertura de danys, com per exemple el trencament de llunes.