Depenent del lloc d’Espanya i en funció de la raça del gos, l’assegurança de responsabilitat civil és obligatòria. Al País Basc i a la Comunitat de Madrid, tots i cada un dels cans que allí resideixin hauran d’estar assegurats amb l’objectiu que l’assegurança de responsabilitat civil cobreixi la indemnització pels danys que pugui causar tant a persones com a béns. I a la resta d’Espanya, els gossos catalogats com a potencialment perillosos també estan obligats a estar assegurats (el Reial Decret 287/2002 determina que ho són las races Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu. A més també aquells gossos que per les seves característiques físiques ho siguin, com per exemple coll ample i musculós, forta musculatura, marcat caràcter, cap robust…).