Les primes d’assegurança de malaltia satisfetes per l’autònom per a ell mateix, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys, seran considerades despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

El límit màxim de deducció serà de 500€ per persona de la unitat familiar. A partir del pròxim dia 1 de gener de 2016 en cas de tenir alguna discapacitat el límit augmenta a 1.500€.

A més dels avantatges i beneficis que per sí mateixa ja té la contractació d’una assegurança de salut, aquesta desgravació és una oportunitat per a contractar-la en cas de que encara no en en gaudeixis.

Si tens alguna consulta sobre el tema o necessites més informació,  truca al 973 727 072 ext. 115 (Pregunta per la Marisa).