Coneixes els drets que et assisteixen com a usuari?

La majoria dels usuaris que tenen una assegurança, desconeixen per complet dels drets que els emparen.

 

Potser poca gent sigui conscient que gaudeix d’aquest dret, de poder resoldre el contracte d’assegurança sense justificar el motiu i sense rebre cap penalització en determinats terminis. A la Guia per a la contractació d’assegurances elaborada per Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions s’indica que el prenedor d’una assegurança té dret a desistir del contracte d’assegurança en un termini de 14 dies per a les assegurances de No Vida, i en un termini de 30 dies per a les assegurances del ram Vida des que se celebra el contracte o des que es rep la informació contractual.

 

En aquests terminis i en funció de l’assegurança que sigui, no hauràs d’explicar els motius pels quals vols cancel·lar l’assegurança i l’asseguradora no podrà negar-s’hi i tampoc imposar una penalització de cap tipus –això sí, haurà de pagar la part de la prima corresponent als dies que l’assegurança hagi estat vigent-. La voluntat d’exercir aquest dret s’haurà de comunicar a l’assegurador a través de paper o altre suport durable.