• Les assegurances de Vida mitjançant una entitat bancària són més cares que les de la companyia d’assegurances.

Un estudi dut a terme per INESE i Global Actuarial determina que a l’hora de contractar una assegurança de Vida Risc per a una persona de 30 anys i amb un capital de 30.000 fer-la mitjançant una entitat bancària és 11,26 euros més car que fer-ho mitjançant una companyia asseguradora. El mercat assegurador és multicanal, per la qual cosa els mitjans per fer-se amb una assegurança són diversos. Haureu de comparar les condicions, preus, cobertures i confiança que aporti cada canal.