L’estalvi dels particulars i empreses es trasllada a les asseguradores.

Efectivament, a poc a poc les asseguradores estan rebent els estalvis que abans es depositaven als bancs, per la baixa rendibilitat que ofereixen comparativament i per la solvència de les entitats asseguradores; a més, per la senzillesa i claredat de les pòlisses d’assegurança. Així ha estat sempre a la resta d’Europa, on els estalvis a curt, mig i llarg termini es deixen en mans de les asseguradores.

Només a Espanya, les asseguradores de vida gestionen 203.000 milions d’euros!

Diversos productes es comercialitzen actualment amb tipus d’interès més avantatjosos:

  • Comptes flexibles a un any, renovable per iguals períodes a tipus d’interès prefixats.
  • Assegurances a cinc o set anys que ofereixen un bon interès i estan exemptes de tributació al venciment.
  • Assegurances a 10 anys amb interès garantit i exempt de tributació si es reben com a renda.

Els estalviadors que inverteixen mitjançant companyies asseguradores són els més satisfets, tal i com mostren els índexs de confiança i renovació del mercat, que assenyala que fins i tot amplien la seva inversió amb total seguretat i comoditat.

Menció a part es mereix la gestió en plans i fons de pensions, que serà motiu d’un altre breu article.

En definitiva, les asseguradores prenen el relleu als bancs pel que fa a l’estalvi.

En quin producte puc estalviar cada mes amb total seguretat? Quina companyia m’ofereix la possibilitat de canviar la meva inversió en tot moment? Amb quin producte puc desgravar?

Totes aquestes preguntes i moltes altres més podem contestar-te si ens truques.

 

En Manel Barranco, és el nostre gestor personal de clients per a productes d’Estalvi i inversió.

manelbarranco@urquiabas.com

973 727 072  ext. 107