La llei estableix que els vehicles a motor Hauran de tenir en vigor “un contracte d’assegurança per a cada vehicle”. Això implica que resulti impossible que sota un únic contracte d’assegurança es cobreixin dos vehicles. Allò que es produeix en comercialitzar la unificació de dues assegurances en una és que en realitat es realitzen dues pòlisses el preu total de les quals resulti més econòmic.