Una assegurança de decessos per a persones d’entre 70 i 80 anys, és possible?

Moltes persones grans no volen que els seus fills hagin de fer-se càrrec de les despeses que suposa la defunció del seu pare o mare i s’estimen més deixar-ho tot resolt. Per a ells algunes asseguradores ofereixen la possibilitat de contractar una assegurança a prima única.

Mitjançant aquesta assegurança, i amb un únic pagament, es garanteix a l’Assegurat la cobertura de les despeses i els tràmits necessaris per al servei de Sepeli o Enterrament, i també els costos de trasllat des de qualsevol lloc del món, en cas de defunció.

Es complementa amb una sèrie de garanties orientades a cobrir les necessitats d’assistència de tots els integrants de la pòlissa, convertint-se d’aquesta manera en un excel·lent Pla de Previsió Familiar.

Quins serveis inclou?

 • Gestió i despeses de sepeli.
 • Assistència per defunció (opcional).
  • Trasllat nacional i internacional, sense límit.
  • Despeses mèdic-legals.
  • Servei de gestoria.
  • Gestió de la fi de la vida digital.
 • Assistència familiar (opcional)
  • Serveis d’orientació telefònica.
  • Tele assistència.
  • Serveis d’ajuda a domicili.

Estaré assegurat des del primer dia?

L’assegurança entra en vigor 20 dies després de contractada la pòlissa, excepte en els casos d’accident, on és immediat.

Quant val aquesta assegurança?

El preu es calcula en funció de l’edat, i per cada mil euros de capital assegurat. Per tal de fixar el capital assegurat hem de conèixer els costos del servei a cada població.

Si tens alguna consulta sobre el tema o necessites més informació,  truca a 973 727 072 ext. 103 (Pregunta per Enrique de Bas).