Un jutjat de Primera Instància de Madrid ha fallat que una asseguradora ha d’assumir l’IVA de la reparació dels cotxes d’empresa, segons una informació de l’associació d’Automobilistes Europeus Associats (AEA).  El motiu de la demanda era la reclamació d’uns danys causats per una conductora a un cotxe propietat d’una empresa dedicada al transport de mercaderies, i també una factura pel lloguer d’un cotxe de substitució.

L’asseguradora va rebutjar la reclamació en via amistosa, però un cop interposada la demanda davant el jutjat va acceptar pagar les factures sense incloure l’import corresponent al 21% d’IVA, amb
l’argument de que “atès que es tractava d’una societat mercantil es podia deduir aquest impost”.

No obstant això, la resolució judicial ha estimat íntegrament la demanda promoguda pels serveis jurídics d’AEA i ha condemnat l’entitat al pagament de la quantitat que pretenia no abonar de l’IVA, i també al pagament d’interessos per morositat i els costos processals.

A la sentència es recorda que el fonament de dret sobre el pagament de l’IVA en la reparació de cotxes d’empresa és controvertit tant en la doctrina com en la jurisprudència. Al respecte, destaca que vàries sentències han fallat que “pel que fa a l’IVA no s’ha de condemnar al seu pagament a l’asseguradora perquè el demandant, com a professional, pot repercutir-lo, com a IVA abonat respecte a l’IVA repercutit”. Tot i així, en d’altres s’ha considerat que aquest concepte “ha de ser objecte de indemnització, doncs en forma part, en el seu conjunto, del total de la factura abonada per la demandant per a la reparació del vehicle”.