Si tens totes les teves assegurances amb nosaltres, pots veurel’s en l’accés on-line d’aquesta mateixa pàgina web, tan sols has de demanar-nos les claus.

Si no es aixi, excepte que els tinguis en la mateiza companyia o mediador, “En cap lloc

I és que no hi ha cap registre en el què es pugui saber quantes assegurances té una mateixa persona contractades. L’únic que existeix és el Registre de contractes d’assegurances de cobertura de defunció, i tal i com s’indica, només s’hi inclouen aquelles assegurances de vida amb cobertura per defunció i les assegurances d’accidents que tinguin cobertura per defunció de l’assegurat. És un registre públic al qual hi pot acudir qualsevol persona interessada, podent només tenir accés quan l’assegurat ha finat, acreditant aquesta circumstància i quan hagin passat 15 dies de la defunció. Les dades que recull estan disponibles fins a 5 anys després de la defunció.

A la nostra pàgina Enllaços d’Interès, trobaràs accés a aquest registre amb més informació sobre el tema.