El Consell d’Europa demana prohibir les proves genètiques per a la contractació d’assegurances, ja que tem que la propagació d’aquestes proves deixi sense cobertura a part de la població

Les proves genètiques, són tests mèdics que identifiquen canvis en cromosomes, gens i proteïnes, els resultats de les quals poden confirmar o descartar certes condicions genètiques o ajudar a determinar el grau de probabilitat que una persona desenvolupi o sofreixi certs desordres genètics.

Amb aquesta mesura es pretén que “els governs tinguin el deure garantir que ningú és discriminat sobre la base de les seves característiques genètiques”, posant l’accent principalment en les proves genètiques, una tècnica predictiva en franca expansió i que, “corre el risc d’abocar a una interpretació excessiva o incorrecta sobre l’estat de salut de la persona i sobre un futur de vegades molt distant”.

El C.E considera que el desenvolupament de la genètica i la possibilitat d’obtenir amb creixent facilitat dades sobre les característiques genètiques de cada persona obliga a precisar els límits que no haurien de traspassar les companyies asseguradores, evitant així que una proposta d’assegurança de vida o d’assistència sanitària sigui rebutjada basant-se en proves d’aquest tipus.