La condemna del Tribunal Suprem obliga a indemnitzar a la família d’un home que es va suïcidar, amb 1.5 milions de l’assegurança de vida.

El Tribunal Suprem condemna a una asseguradora a abonar la pòlissa que va ser subscrita un any abans del succés en confirmar la condemna a una companyia d’assegurances a pagar 1,5 milions d’euros a una família per l’assegurança de vida subscrita pel pare, malgrat que aquest es va suïcidar un any després de contractar la pòlissa.

La fallada descarta que l’assegurat subscrivís la pòlissa amb la intenció de suïcidar-se i rebutja les al·legacions de l’asseguradora per no pagar la indemnització que el prenedor del segur va proporcionar dades falses i inexactes sobre la seva situació financera i patrimonial (que era pitjor de la qual ell va dir), i tampoc va revelar que en la seva família hi havia antecedents de suïcidis, la qual cosa hauria impedit una valoració correcta del risc assegurat i li alliberava de l’obligació de pagar. Tot i això, el Suprem rebutja els arguments.

El Jutjat de Primera Instància havia desestimat la demanda de la vídua i els dos fills de l’assegurat per cobrar cadascun 500.000 euros com a beneficiaris de l’assegurança de vida subscrita pel seu espòs i pare, respectivament.

No obstant això, l’Audiència de Madrid va revocar aquesta fallada i va estimar el recurs de la família en entendre que “no ha quedat desvirtuada la veracitat de les dades proporcionades per l’assegurat a l’asseguradora, amb anterioritat a subscriure el contracte de segur”.