DIVENDRES 31 DE MARÇ S ‘ANUNCIA LA BAIXADA DE L’IVA DELS ESPECTACLES EN VIU.
Aquest divendres s’anunciarà la baixada de l’IVA dels espectacles en directe, com els concerts, el teatre, la dansa o els toros, de l’actual 21% al 10%, segons fonts del ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Queda exclòs el cinema.

La reducció de l’IVA va inclosa en l’avantprojecte de llei per als Pressupostos Generals de l’Estat: per tant, depèn que el Parlament ho aprovi

El Govern va pujar l’IVA del 8% al 21% a gairebé tot el sector cultural en 2012 —els llibres es van mantenir sota el 4% “superreduit”, les visites a museus, galeries d’art o arxius van passar al 10%—. L’augment sobtat de 13 punts va convertir l’IVA cultural espanyol en un dels més alts d’Europa. Des de llavors, representants de teatre, dansa, cinema, música en directe, art o fires taurines no han deixat de demanar la reducció de l’impost.

LES CONSEQÜÈNCIES DE L’IVA CULTURAL, EN XIFRES

L’últim anuari de la SGAE permet comparar 2012 —l’1 de setembre va entrar en vigor la pujada— amb 2015 —última dada disponible—. I el resultat és una reducció en bona part dels sectors i els apartats afectats: representacions, recaptació, sales. Va haver-hi, per exemple, 4.059 funcions de teatre (de 50.833 a 46.774) i 565 de dansa menys (de 2.633 a 2.068). I els concerts de música popular van passar de 116.446 a 90.212 —no s’inclouen els macroconcerts i els festivals.
Les pròpies infraestructures també han sofert el pes de l’IVA: en 2012, Espanya comptava amb 833 cinemes. En 2015, eren 116 menys: 717. I encara major és la reducció de pantalles: 403 (és a dir, de 3.990 a 3.587).

Font: El País.