Assegurances per a organitzadors d’esdeveniments

Empreses, particulars, associacions i agrupacions organitzem esdeveniments,  banquets de noces, festes, presentacions de productes, congressos i concerts. No obstant això, en l’actual societat de serveis en la qual vivim, hi ha persones i empreses que han fet de l’organització d’esdeveniments la seva activitat professional.
Certament el concepte d’organització d’esdeveniments és amplíssim. Des d’organitzar excursions, concerts, activitats esportives, congressos, noces, intercanvis internacionals d’estudiants, concentracions de cotxes o motos, i així fins a on ens doni la imaginació.
Quina es la relació amb l’assegurança de la responsabilitat civil?

D’una banda molts dels esdeveniments es realitzen a l’espai públic i ja és norma quasi obligada per part dels ajuntaments de imposar la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per poder realitzar l’acte, festeig, presentació. Quan es tracta d’espais privats, són els propietaris dels locals els que imposen aquesta contractació, per possibles danys al local.
Per aquets motiu s’està estenent l’obligatorietat, que no solament s’imposa a l’organitzador. Per exemple, és cada vegada més habitual que si participa un músic, un grup musical o un mag se li obligui a tenir la seva pròpia assegurança.

 

Assegurança per esdeveniment (temporal) o assegurança anual?

Realment no hi ha una resposta única. Si són pocs esdeveniments, pot interessar fer assegurances per esdeveniment, per així poder imputar el cost a cada acte. Però si s’organitzen de forma regular, encara que sigui per temporades, surt més econòmic una assegurança anual i es bastant més còmode de gestionar.

Existeix alguna opció al mercat que permet adquirir en una sola assegurança , la responsabilitat civil i l’assegurança d’accidents, la qual cosa és especialment interessant per els que organitzen esdeveniments relacionats amb menors com  campaments, excursions i/o activitats esportives, tornejos de futbol, tennis, bàsquet.

No obstant això, si es tracta d’una activitat professional, és indubtable que l’assegurança anual és la millor opció, per cost i per comoditat, sense haver de dependre de les circumstàncies concretes de cada esdeveniment.

 

Assegurança bàsica o complerta?

L’ assegurança que s’ofereix habitualment al mercat solament cobreix els danys materials i/o personals que es puguin produir durant l’esdeveniment i que siguin responsabilitat, directa o indirecta, de l’organitzador. Això és el bàsic i essencial que s’ha de tenir.

Gente disfrutando en el concierto

No obstant això, una bona cobertura ha d’abastar també errors i omissions que produeixin un dany econòmic. Un exemple pràctic d’això és el següent cas: fa uns dos anys es va organitzar en una important capital de província una trobada de temàtica “manga” que durava tres dies.

La popularitat de l’esdeveniment va generar visitants de tota la comunitat amb els seus desplaçaments, allotjaments, reserves. Per una fallada en l’organització, es va superar l’aforament fins al punt d’haver d’intervenir la policia nacional.

El resultat va ser que persones que tenien entrada no van poder entrar, gent que estava dins i havia sortit a fumar no van poder tornar i aficionats que s’havien desplaçat, molts des de bastant lluny, no van poder comprar la seva entrada.
En aquest cas no es va produir cap dany material ni personal, però si importants danys econòmics a un gran nombre de persones i el sinistre va suposar unes pèrdues considerables per els organitzadors.

 

En resum, independentment que en una gran majoria de casos és una assegurança obligatòria, si és un professional del sector li convé comprar una assegurança anual prorrogable per cobrir qualsevol contingència, ja sigui material, personal o econòmica. Fins a l’esdeveniment més senzill pot acabar generant una reclamació i, d’entrada, haurà d’afrontar les despeses de defensa i importants indemnitzacions.
Font: (Expansió 19/05/2017)