Les catàstrofes naturals de l’any 2017, causen pèrdues rècord a les asseguradores.

Els huracans, terratrèmols i altres catàstrofes naturals afecten els resultats de les asseguradores.

Les catàstrofes naturals ocorregudes l’any 2017, tals com: huracans, terratrèmols, o inundacions, van portar a les asseguradores a incórrer en les seves majors pèrdues històriques, segons l’informe anual publicat aquesta setmana per la major reasseguradora del  món, l’alemanya Munich Re.

 

Els huracans Harvey, Irma y María, el terratrèmol de Mèxic i altres catàstrofes naturals succeïdes en 2017 faran que la factura de les assegurances  bati el seu rècord aconseguint els 135.000 milions de dòlars ( 112.000 milions d’euros) segons una estimació de Munich Re, una xifra mai abans aconseguida.

 

Després d’analitzar les dades de les catàstrofes naturals de les últimes dècades, els experts de Munich Re no observen cap constatació, encara que sí importants indicis dels efectes del canvi climàtic.

 

En el seu informe anual es precisa així mateix que els danys per les catàstrofes naturals, que cada vegada tenen major freqüència, són inusualment alts.

 

En aquest sentit, en l’arxiu històric de Munich Re en els últims 13 anys figuren tan sols 3 en els quals les pèrdues assegurades representen més dels 100.000 milions de dòlars.

 

Torsten Jeworrek, membre de la Junta de Munich Re responsable del negoci reassegurador, es mostra pessimista de cara al futur i considera que això “es el principi del que vindrà”. “Els nostres experts creuen que el clima extrem ocorrerà més sovint en el futur”.

 

Munich Re assegura a més de 5.000 companyies d’assegurances a tot el món contra danys de gran magnitud i documenta des de fa dècades totes les catàstrofes naturals.