Certament! Els bancs fan assegurances com xurros,

 

Les corredories d’assegurances proporcionen el millor assessorament als seus assegurats i amb total independència a l’hora de contractar una assegurança de llar.

Efectivament, les entitats bancàries tenen entre els seus objectius principals la contractació d’assegurances de tota índole als seus clients. Contràriament al que hauria de ser, el nivell de formació de les persones que han d’assessorar al client en la contractació d’assegurances deixa molt a desitjar i -com la ignorància és atrevida-, es limiten a prescriure assegurances més barats i absolutament estàndard, sense tenir en compte les peculiaritats que cada client té en el seu patrimoni i la seva persona. Aquest és el cas, per exemple, de les assegurances de la llar.

En l’assegurança de llar, un assessorament mínim serviria per identificar el tipus d’habitatge (aïllada, unifamiliar, plurifamiliar) el tipus d’ús (propietat, lloguer) l’ocupació (temporal, permanent). També porta aparellada una correcta valoració segons el preu de reconstrucció -en el cas de l’edifici- i no, com habitualment passa, el preu de compra o del préstec hipotecari; és el primer la manera correcta d’assegurar. En el cas del contingut (tot el que hi ha dins de casa: mobles, robes, electrodomèstics, etc.) que s’ha de valorar a preu de compra o reposició. A més d’una valoració correcta ha de prestar especial atenció a la inclusió dels objectes de valor i joies. Es consideren objectes de valor les obres d’art, les antiguitats, els objectes de plata i plata llaurada, abrics de pells, col·leccions filatèliques o d’un altre tipus, etc.

 

Pel que fa a les joies sembla ser que ningú les té, a jutjar per les pòlisses que, contractades a través d’entitats bancàries, arriben a les nostres mans; en canvi, en la majoria de sinistres de robatori en habitatges les joies són el principal objectiu i botí dels lladres. És en el moment de denunciar el robatori i traslladar a la companyia asseguradora la denúncia quan aquesta ens indica que o no tenim cobertura o està limitada a un import insuficient. Per evitar aquesta desagradable sorpresa, cal examinar el contingut de la pòlissa pel que fa al contingut de joies; Quina quantitat inclou el contracte? Fins que valor no cal declarar-les en el seu conjunt o individualment ?, han d’estar dipositades en caixa forta ?, s’exclouen quan el període de deshabitació és superior a X dies?

 

Un cop aclarit això, és important dedicar-li algun temps a recopilar informació sobre les joies que guardem a casa, comprades o regalades, i ho és per dos motius: ajustar el valor a assegurar i tenir constància documental que pugui facilitar la seva identificació, en cas de recuperació per la policia, que ens permeti justificar la propietat. També és possible que quan contractéssim la pòlissa no tinguéssim joies i en el transcurs dels anys s’hagin anat adquirint, per la qual cosa és convenient repassar periòdicament el contingut de la pòlissa amb el teu mediador.

 

En Urquía & Bas podem assessorar adequadament sobre com assegurar la teva llar, i les teves joies, de forma òptima, evitant la desagradable sorpresa que l’asseguradora, complint el contracte, no et indemnitzi la sostracció o que aquesta es vegi reduïda. Per això, si tens la teva assegurança de llar amb una entitat bancària podem ajudar-te.

Salutacions.