L’assegurança d’estalvi actualment. 1ª part

 

I de com els corredors d’assegurances ofereixen el millor assessorament als seus clients a l’hora de planificar l’estalvi a curt i llarg termini.

 

Moltes persones desconeixen que hi ha la possibilitat de gestionar els seus estalvis a través d’un corredor d’assegurances; aquests mitjancen amb les entitats asseguradores oferint productes asseguradors, tant garantits com no garantits. Aquells estalviadors que en el seu dia van confiar els seus estalvis a aquestes entitats, amb la mediació d’un corredor, segueixen confiant en elles i ho fan per diverses raons:

 

Els corredors d’assegurances coneixen els productes que ofereixen, els seleccionen entre un bon nombre d’asseguradores procurant per al seu client el millor equilibri entre rendibilitat i seguretat.

 

A diferència del personal de les entitats bancàries, no suggereixen els productes “de la casa”, sinó que, amb total independència, trien el producte més adequat segons el perfil i les necessitats reals del client.

 

En general, les entitats asseguradores no comercialitzen productes complexos – com s’ha vingut fent per la banca, sense la deguda informació a l’assegurat- com poden ser els referenciats a índexs borsaris com l’Ibex o el Eurostoxx, moneda d’altres països, mercats de futur, etc.

 

El tractament fiscal de l’estalvi a través de les asseguradores és més favorable ja que tenen la consideració d’assegurança de vida i, per tant, en cas de defunció del titular, els beneficiaris obtindran exempcions segons edat i parentiu directe, en l’impost de successions .

 

Al contrari que en una llibreta d’estalvi, als interessos generats en un producte assegurador no se’ls hi aplica retenció fiscal fins al venciment del contracte, de manera que aquests diners que no es retenen generen, alhora, interessos durant tota la durada del pla.

 

Encara que en l’actualitat els tipus d’interès són baixos, l’escassa estructura que necessiten les entitats asseguradores per comercialitzar els seus productes afavoreixen l’aplicació de tipus d’interès més generosos, ja que no necessiten disposar de xarxa d’oficines pròpies.

 

Una altra raó que el públic desconeix  és que la solvència de les entitats asseguradores, segons les agències de qualificació és molt superior a la de les entitats bancàries.

 

D’altra banda, han quedat enrere aquells productes que es comercialitzaven amb elevades comissions per al mediador i que minoraven el rendiment final del client.

 

A més a més, els corredors d’assegurances comercialitzen no només assegurances de jubilació, plans de pensions i PIES, sinó que també ofereixen productes de fons d’inversió i cistells de fons d’inversió, denominats Unit – Linked. En tots els casos, el corredor d’assegurances ha de conèixer el perfil del client per, segons sigui la seva aversió al risc, oferir-li productes o cistells de productes en renda fixa, renda fixa mixta, renda mixta, renda variable mixta o, finalment , renda variable.

 

Però per encertar plenament no només hem de saber quin és el perfil del client pel que fa a l´aversió al risc, també hem de saber quina proporció del seu patrimoni destinarà a un o altre producte i en quin termini temporal pot fer-ho, perquè com més gran sigui el termini més possibilitats hi ha d’absorbir la volatilitat d’un actiu o, el que és el mateix, si el nostre horitzó és invertir a un any, les possibilitats d’assegurar-nos un alt rendiment seran només qüestió de sort.

 

Un altre producte rellevant, que està experimentant un gran creixement entre els clients és l’assegurança de Vida Sencera, mitjançant el qual l’assegurat paga una prima única o periòdica, percebent el capital al venciment en forma de renda (o els beneficiaris en cas de mort) . Això és així per les deduccions que s’apliquen al rendiment generat en aquest producte en funció de l’edat del perceptor. L’assegurança de Vida Sencera possibilita, a més a més, diverses formes de dissenyar-lo, tant pel que fa al pagament de primes -durant tota la vida o data concertada – i la percepció del capital o renda -durant tota la vida o durant un període concertat – i la possibilitat que aquesta renda sigui sobre tot el capital, sobre una part, només sobre els rendiments, etc. En fi, aquest producte donarà de si per a un proper article. En qualsevol cas, val la pena, doncs, deixar-se assessorar convenientment per un corredor o corredoria d’assegurances com Urquía & Bas i treure el millor partit al teu diners.