Què és una assegurança de contingències?

Les assegurances de contingències ofereixen a l’assegurat la possibilitat d’assegurar els compromisos, compensacions, o indemnitzacions econòmiques adquirides amb terceres persones, en el moment d’organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment.

En aquest sentit, les assegurances de contingències són aquelles que es contracten amb relació a l’organització de un esdeveniment, per protegir-se de un  possible perjudici econòmic si, a conseqüència d’alguna cosa inesperada (contingència), l’esdeveniment no es pot realitzar.

 

Quins tipus d’assegurances de contingències podem contractar?

La tipologia és extensa, les mes conegudes son:

 • Suspensió/ cancel·lació d’esdeveniments musicals, culturals, recreatius, etc …
 • Cancel·lació de viatges.
 • Hole in one” (introduir la bola de golf en un forat d’un sol cop).
 • Assegurar l’excés de regals pel èxit d’una campanya comercial.
 • Premis a jugadors per resultats de l’equip. (Ascensos de categoria, assolir una posició a la classificació), o a  títol individual a esportistes d’elit per aconseguir una marca.

Aquests són alguns exemples d’assegurances de contingències que es poden contractar en el mercat assegurador.

A continuació  comentarem més extensament les assegurances de suspensió / cancel·lació d’esdeveniments musicals.

 

Suspensió  d’Espectacles Musicals / Culturals / Recreatius.

Aspectes / informació a tenir en compte per contractar una assegurança de  Suspensió:

En relació a l’Organització:

 • Lloc on es farà l’esdeveniment: si es fa en un recinte tancat, a l’aire lliure, aforament, complimentde les mesures de seguretat, muntatges i estructures necessàries, etc …
 • Tipus d’escenari: cobert / descobert.
 • Programa de l’esdeveniment: Nom dels artistes, dies, horaris de les actuacions.
 • Pressupost econòmic: Honoraris dels artistes i despeses de producció.
 • Contractes dels artistes i proveïdors de l’esdeveniment: Es molt important conèixer les clàusules de indemnització que ens reclamaran els proveïdors  en el cas que no es pugui celebrar l’esdeveniment.

 

Per contractar la pòlissa hem de saber:

 • Despeses assegurables: Qualsevol despesa fixa que el organitzador no pugui recuperar en el cas que no es pugui celebrar l’esdeveniment.
 • Garanties: Triar les garanties adequades per assegurar l’esdeveniment.
 • Entrada en vigorde la pòlissa: Es te que fixar la data d’efecte i finalització.
 • Duració de la cobertura per a condicions climatològiques adverses. Data del muntatge i actuació dels artistes.
 • Mirar la clàusula de condicions climatològiques adverses per comprovar quins tipus de franquícies de pluja i velocitat del vent hi consten.
 • Mirar les exclusions del contracte.
 • Assegurar el 100% dels honoraris i despeses de producció dels espectacles.
 • Emplenar el qüestionaridatat i signat per l’assegurat.
 • Els equips electrònics han d’estar protegits de condicions climatològiques adverses.
 • Formalitzar la pòlissa i el rebut 15 dies abans del inici del primer espectacle.
 • En cas de suspensió per inclemències meteorològiques s’ha d’aportar un certificat de l’estació  meteorològica més propera al lloc dels fets.

 

Quins tipus de garanties es podem contractar?

Garantia bàsica:

 • Qualsevol fet que esdevingui durant el període de l’assegurança, que no estigui exclòs en la pòlissa i que es trobi fora del controlde l’assegurat i dels participants.

Garanties opcionals:

 • Condicions climatològiques adverses.
 • Incompareixença de l’artista a causa de accident o malaltia.
 • Terrorisme
 • Dol Nacional

A qui va dirigit?

 • Organitzadors, promotors i patrocinadors de tot tipus d’esdeveniments o
 • Persona físiques i jurídiques.
 • Empreses públiques i privades.

Si volen ampliar la informació, es poden ficar en contacte amb la nostra corredoria d’assegurances.