Es pot cobrir la responsabilitat civil a USA i Canada?

Problemes de la clàusula de jurisdicció

La resposta és Sí, es pot.

Actualment hi ha moltes asseguradores que poden donar cobertura per a responsabilitats civils més enllà de les nostres fronteres. És fàcil trobar cobertura per a Europa i, de forma més esporàdica, cobertura per a tot el mon (sense USA ni Canadà). Tan sols per petició expressa i amb comptagotes, les asseguradores donen cobertura per USA i Canadà.

 

Com podem saber si una pòlissa de responsabilitat civil ens dona cobertura fora d’Espanya?

El més fàcil és agafar el contracte i en un epígraf que sol anomenar-se “Àmbit territorial” veurem fins on s’estén la cobertura. Una redacció habitual d’aquesta clàusula seria:

 

Àmbit territorial:

Les garanties contractades en el present contracte cobreixen els danys sobrevinguts en territori de la Unió Europea (o tot el món excepte USA i Canadà, o simplement “tot el món”) i reclamats davant, o reconeguts per, Tribunals Espanyols.

 

Aquesta limitació de “i reclamats davant, o reconeguts per, Tribunals Espanyols”, es refereix al que s’anomena “Jurisdicció” i, segons com es planteja, pot fer que la cobertura “mundial” quedi buida de contingut i en la pràctica no arregli el nostre problema.

 

La jurisdicció no és altra cosa que l’àmbit en el qual un jutge pot actuar. Si la pòlissa d’assegurança indica “reclamats davant, o reconeguts per, Tribunals Espanyols”, està dient que les sentències d’altres jutges o tribunals que no siguin espanyols no seran reconegudes per l’asseguradora i, per tant, no indemnitzarà els perjudicats, encara que l’assegurat fos condemnat com a responsable dels danys reclamats, deixant-lo en una situació compromesa.

 

La conseqüència que segueix a aquesta clàusula és que, si no es reconeix al tribunal estranger, tampoc es defensa l’assegurat davant aquest tribunal.

 

La paradoxa és: tenim una pòlissa que ens cobreix a tot el món i un dels nostres productes (p.e., en USA) ocasiona un dany que ens reclamen judicialment en aquest país. La nostra asseguradora no ens defensarà (ni pagarà les despeses de defensa), no dipositarà les fiances que ens imposin i no indemnitzarà el demandant (si som condemnats).

 

Si, posteriorment, aquesta sentència és enviada a Espanya perquè, en virtut dels tractats internacionals, sigui executada aquí per un tribunal espanyol, llavors l’asseguradora si pagaria la indemnització.

 

CONCLUSIÓ: quan contractis una pòlissa de responsabilitat civil l’àmbit de cobertura del qual s’estengui a altres països, assegura’t que la jurisdicció del contracte també estigui sotmesa als tribunals d’aquests països i que disposaràs de defensa i fiances com si del teu propi país es tractés.