Recomanacions i mesures bàsiques a atendre perquè la seguretat no es vegi compromesa

Els organitzadors de concerts i festivals han d’atendre una sèrie de mesures bàsiques per garantir la seguretat de persones i béns i per complir amb les normatives que regulen aquests tipus d’activitats. Ara que som en època estival no està de més recordar les més bàsiques que, a títol orientatiu, podríem resumir en:

  1. Tramitar les autoritzacions administratives corresponents, bé sigui la genèrica per a la realització de l’esdeveniment (delegació territorial del Govern) o les particulars, en casos com la utilització d’equipaments municipals o per a l’ocupació de la via pública (ajuntament). Cal fer-ho amb anticipació, amb un marge mínim d’un mes abans de l’activitat.
  2. Atendre i garantir el compliment de les mesures establertes en la legislació que regula els espectacles i activitats recreatives (aforament, horaris, plans de contingència i evacuació, senyalització, serveis, controls d’accés, estructures i grades…), així com el compliment de les normatives sobre drets de la ciutadania en temes com la Protecció de Dades o Consum.
  3. Disposar els recursos sanitaris (personal, ambulàncies) adients al volum de públic. És aconsellable també tenir dispositius informatius específics per a prevenció en consum d’alcohol i drogues, sexe segur o violència de gènere.
  4. Comptar amb els recursos de seguretat privada per establir dispositius de control a l’entrada i a l’interior del recinte. Instruir aquest personal sobre aspectes del pla d’emergència, localització de la infermeria… i perquè instin aquelles persones amb símptomes de trobar-se malament a ser ateses pels recursos sanitaris del festival o concert.
  5. Establir col·laboració amb l’administració corresponent per a disposar de dispositius d’ordre públic a l’exterior del recinte o bombers en el cas d’actes amb pirotècnia.
  6. Contractar l’assegurança de responsabilitat civil adequada a la tipologia de l’esdeveniment i a la previsió de públic assistent. De forma complementària, és convenient també contractar una assegurança per suspensió per causes meteorològiques o altres contingències, a fi de minimitzar les eventualitats contractuals i econòmiques que se’n podrien derivar. A Urquía&Bas som especialistes en assegurances per a espectacles. Consulteu-nos sense compromís.

En conclusió, esperem et sigui d’ajuda aquesta petita aportació a l’hora que com a organitzadors de concerts us sentiu emparats i protegits per una bona assegurança amb gent capacitada darrere d’aquest.

Normativa (Catalunya)

Normativa d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics

Referències

Recomanacions per a la promoció de la salut i la seguretat en festivals i grans esdeveniments musicals. Barcelona: Departament de Salut; 2005