973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Com organitzar un esdeveniment. Espais: Assistència sanitària i personal mèdic.


Espais

Assistència Sanitària i Personal mèdic.

L’organitzador d’esdeveniments ha de tenir en compte tot el relacionat amb la salut dels empleats, públic i participants de l’esdeveniment.
Per a això ha d’avaluar les necessitats sobre la base de la tipologia, aforament i lloc de celebració de l’esdeveniment segons legislació vigent.

Personal mèdic

Es requereixen empreses o contractacions que s’encarreguin de realitzar la cobertura mèdic-sanitària en tota mena d’esdeveniments i actes, tant públics com privats. Aquestes han de ser presents en convencions, concerts, festes populars i patronals, festes d’empreses, etc.
També són necessaris dispositius sanitaris adequats a les necessitats de cada servei, per a això es proporcionen materials i recursos humans per a realitzar una assistència mèdica professional i de qualitat al públic i participants de l’esdeveniment. Aquest servei, respon a la necessitat legal i d’obligat compliment, de disposar d’un servei sanitari en uns certs tipus d’actes.

Elaboració del projecte de cobertura sanitaria

Abans de cada acte, l’empresa que es contracti per a abordar les necessitats sanitàries de l’esdeveniment hauria de realitzar un estudi del lloc on se celebrarà l’acte. D’aquesta manera serà possible l’anàlisi dels possibles riscos sanitaris que puguin esdevenir. Com a conseqüència, des de l’empresa es proposarà un dispositiu sanitari el més d’acord amb les necessitats possible, evitant recursos innecessaris o inútils que acabin sent una despesa innecessària per a l’organitzador. També es requerirà per part de l’empresa contractada un pla d’emergència detallat. Existeixen diversos tipus de plans depenent de l’aforament que es preveu per a l’esdeveniment. Per a saber quins són els requisits que necessita el teu esdeveniment és important consultar la legislació del lloc on se celebrarà.

Legislació

Decret 112/2010, de 31 d’agost – Article 48:

  • Els establiments d’espectacles musicals i les activitats recreatives musicals a partir de 1.000 persones d’aforament autoritzat i els establiments de règim especial (fora d’hores o after hours) amb qualsevol aforament autoritzat, han de disposar d’una infermeria amb instal·lacions, materials i equips adequats per a prestar els primers auxilis en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada. La infermeria pot ser substituïda per una farmaciola i la presència de vehicles medicalitzats mentre l’establiment estigui obert al públic o l’activitat recreativa s’estigui duent a terme.
  • La resta dels establiments, amb aforament inferior a 1.000 persones, han de disposar d’una farmaciola per a facilitar primeres cures.


Existeixen cinc decrets que afecten l’ús de l’assistència mèdica en ruta:


Aquestes lleis estan dirigides a regular els dispositius sanitaris necessaris per a esdeveniments o activitats que puguin suposar un risc per a la vida de les persones assistents.

 

Legislació consultada:
Reial decret 2816/1982 de 27 d’agost
Decret 112/2010 de 31 d’agost
Llei 17/1997 de 4 de juliol.
Cada comunitat autònoma pot legislar sobre aquest tema, és important consultar-la.