973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Com organitzar un esdeveniment. Espais: Neteja, higiene i salubritat.


Espais

Neteja, higiene i salubritat.

Neteja:


Una de les claus d’èxit en qualsevol mena d’esdeveniment és una correcta neteja de tots els espais i instal·lacions en els quals es desenvolupa i per a això és imprescindible comptar amb una bona empresa de neteja d’esdeveniments. Però de la neteja durant qualsevol esdeveniment depenen coses molt més importants. I és que un correcte servei de neteja durant un esdeveniment és part fonamental per a la seguretat dels assistents; ja que se’ls proporciona un espai segur i buidat en el qual divertir-se sense perills.

L’organitzador d’esdeveniments a l’hora de triar una empresa per a la neteja d’un esdeveniment a de tenir en compte diversos factors:

  • El nombre d’assistents i la grandària del recinte: Resulta obligatori informar-se de si l’empresa triada és capaç de fer front a tals necessitats i si ja té experiència en això.
  • Quins treballs de neteja necessiten les instal·lacions: És cert que hi ha treballs que cal fer sempre; com la neteja de banys, escombrat de sòls, etc. Però alguns esdeveniments en concret requereixen d’atenció puntual de alguns treballs.
  • El tipus d’equipament necessari: Especialment els grans esdeveniments a l’aire lliure requereixen d’una intervenció prèvia per a buidar la zona i col·locar en punts estratègics contenidors per a deixalles. A més d’això, determinats esdeveniments poden necessitar fins i tot de maquinària específica per a la neteja; de manera que es faciliti el treball i pugui fer-se de forma més eficient.

Higiene i salubritat:

Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter següents:

  • Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.
  • Entre 51 i 150 persones d’aforament: 2 lavabos i 4 cabines.
  • Entre 151 i 300 persones d’aforament: 2 lavabos i 6 cabines.
  • Entre 301 i 500 persones d’aforament: 4 lavabos i 8 cabines.
  • Més de 500 persones d’aforament: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500 persones més d’aforament autoritzat.


Aquests serveis s’han d’instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els requisits que estableix el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
En el cas d’espectacles o d’activitats recreatives que se celebrin en espais que manquin d’aquests equipaments, s’han d’instal·lar cabines amb inodors i lavabos, en una proporció mínima d’una cabina per cada 150 persones, i una més per cada 150 persones d’aforament autoritzat.

Legislació consultada: Decret 112/2010, de 31 d’agost. Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Cada comunitat autònoma pot legislar sobre aquest tema, és important consultar-la.