Assegurances d'empresa

Productes per a Empreses i Professionals.

Accidents Col·lectius

Danys corporals, invalidesa i mort de l'assegurat per accident. De contractació voluntaria.

R. d'Autoritats

Cobreix les reclamacions a les autoritats de l'Administració derivades ``d'actes incorrectes``

Arquitectes

Assegurança de responsabilitat civil professional per arquitectes

Esports d'aventura

Assegurances d'accidents dels participants i RC com a organitzadors d'activitats a la natura.

Conveni dels treballadors

Danys corporals, invalidesa i mort de l'assegurat per accident.

Fotògrafs

Cobrim la teva responsabilitat civil com fotògraf.

Tot risc de la construcció

Danys que per diverses causes pateix l'obra que s'està duent a terme durant el periode de la construcció.

Assistència Sanitaria

Assistència primària i especialistes, diagnòstic, operacions i hospitalització.

I altres assegurances com...