Clubs esportius i associacions esportives sense ànim de lucre

Assegurances per asociacions esportives, clubs i altres col·lectius


Activitats que es poden assegurar:

 • Curses populars (a més a més duatló, triatló i aquatló)
 • Trails de muntanya
 • Curses de BTT/MTB
 • Curses cicloturistes
 • Marxes senderistes
 • Curses d´orientació

En cas de que la seva activitat estigui relacionada amb el turisme actiu o esports d’aventura cliqui Aqui.

.
.
.

 • Raids d’aventura.
 • Tenis, pàdel, bàdminton.
 • Bàsquet, futbol, handbol,voleibol.
 • Natació.
 • Gimnasia.
 • Ball de saló, tonificació, capoeira, zumba, ioga, tai chi.

Inmma2018

Inma Mayoral

Teléfono : 973 72 70 72 Ext:109
imayoral@urquiabas.com

Responsabilitat civil

Assegurança de responsabilitat civil per associacions esportives i clubs esportius 

Es una assegurança dirigida a entitats sense ànim de lucre per cobrir les responsabilitats civils derivades de la organització d´activitats esportives o similars. Cobertura per a tot l´any o per activitats d´1 o 2 dies.

 Veure Preus 

Detall assegurança de Responsabilitat Civil per Associacions esportives i clubs esportius

 • C. Explotació.
 • C. Patronal.
 • C. Locativa.
 • C. Immobiliària.
 • C. Subsidiària de subcontractistes

Capital assegurat a partir de 600.000€ fins a 1.500.000€
Límit per víctima a partir de 150.000€ fins a 600.000€

Assegurança de responsabilitat civil directa dels participants

Cobertura de Responsabilitat Civil per als danys que puguin produir els participants a tercers, durant el desenvolupament de l’esdeveniment esportiu. Cobertura per a tot l´any o per activitats d´1 o 2 dies.

 Veure Preus 

Detall assegurança de responsabilitat civil directa dels participants

Capital assegurat a partir de 600.000€

Assegurança de responsabilitat civil per a directius (d&o)

Cobreix les reclamacions per perjudicis econòmics derivats      d´una mala gestió en l’associació i que poden afectar a la situació econòmica d´aquesta i de tercers.

Aquesta assegurança dona cobertura a les persones gestores, administradors, consellers, directius i alts càrrecs del club o entitat esportiva.

De contractació conjunta amb l´assegurança d´R.C. anual de      l´entitat.
Preu de l´assegurança 159,23 € l´any. Amb pressupost anual inferior a 300.000€.

Detall assegurança de Responsabilitat Civil per a Directius (D&O)

Responsabilitat Civil dels Administradors i directius de l´Entitat.

Capital assegurat de 150.000€.

Accidents

Assegurança d’accidents per als participants en proves esportives

Assegurança per cobrir les despeses derivades d´accidents (despeses de curació, incloent el rescat), així com una indemnització per mort i incapacitat permanent, produïts als participants en les activitats organitzades per l´associació o entitat esportiva.

 Sol·licita preu.

Detall assegurança d'accidents per a els participants en proves esportives

Cobertures segons RD 849/1993 Llei de l’esport o assegurança esportiva obligatòria

 •  Mort per accident 6.000 €
 •  Invalidesa per accident 12.000 €
 •  Assistència sanitària il·limitada

Assegurança d’accidents per als voluntaris en proves esportives

Assegurança temporal d´accidents dirigida als voluntaris que presten els seus serveis en esdeveniments esportius.

 Sol·licita preu.

Detall assegurança d'accidents per als voluntaris en proves esportives

Cobertures segons la llei 45/2015 del voluntariat.

 • Mort per accident 6.000€
 • Invalidesa per accident 12.000€
 • Assistència sanitària il·limitada
Alexandra

Alexandra Soria

Teléfono : 973 72 70 72 Ext:105
alexandrasoria@urquiabas.com

yurena

Yurena Alvarez

Teléfono : 973 72 70 72 Ext:113
yurena.alvarez@urquiabas.com

facebooks