Assegurança d'Espectacles

Assegurança d'Espectacles

Les assegurances que donen cobertura completa a organitzadors, promotors i artistes autònoms.

Assegurançes per a espectacles

A qui ens dirigim

Si ets un   artista,   Representant, Organitzador   o   Promotor d’esdeveniments   o, simplement, un particular que vol   celebrar una festa, et caldrà una assegurança que cobreixi els riscos que aquestes activitats puguin ocasionar: Responsabilitat Civil i Suspensió o Cancel·lació de l’esdeveniment.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Garanteix el pagament de les indemnitzacions per danys personals, materials i econòmics causats a tercers durant l’organització de l’esdeveniment, sempre que l’assegurat resulti ser civilment responsable.

Es pot assegurar tot l’any (Anual) o per un període concret (Temporal)

Garanties que es poden contractar:

  • R.C. Professional.
  • R.C. Explotació.
  • R.C. Locativa.
  • R.C. Subsidiària.
  • R.C. Patronal.
  • R.C. Productes.
  • R.C. Muntatge d’estructures.
  • Defensa i Fiances

** En els casos en que s’hagi de contractar conjuntament, cobertura per a 2 activitats, s’aplicaran descomptes. (Organitzador. Promotor d’esdeveniments / Representant d’artista) **

** Complim amb les exigències legals de totes les comunitats autònomes. **

Assegurança de Suspensió o Cancel·lació d'Espectacles

S’asseguren les pèrdues econòmiques degudes a la suspensió o cancel·lació de l’esdeveniment per climatologia adversa, incompareixença dels artistes i altres causes (Per Exemple: ordre de les autoritats, incendi, terrorisme, perdudes del subministrament elèctric, etc.). El seu objectiu és cobrir les despeses fixes no recuperables dels esdeveniments en cas d’haver de suspendre o cancel·lar l’esdeveniment.
 VEURE PREUS 

Consulta les nostres recomanacions per organitzar un esdeveniment

Aspectes Legals

Adaptem les nostres pòlisses als capitals i franquícies que exigeixen les diferents normatives de les comunitats autònomes.

Exemples de sinistres

MARISA 400x

Marisa Barberá.
marisabarbera@urquiabas.com

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son. (Calderón de la Barca)

Hola! El meu nom és Marisa, i m’encanta el teatre, la música, les festes, en fi “l’espectacle”. M’agrada organitzar esdeveniments i viure’ls, però sobretot assegurar-los! El meu objectiu és proveir a empreses i autònoms d’una assegurança específica per a cada esdeveniment. Faig assegurances úniques, per a esdeveniments amb experiències úniques.

facebooks