Responsabilidad d'autoritats

Cobreix les reclamacions a les autoritats o al personal al servei de l'Administració derivats d ' ``actes incorrectes``.

A qui ens adrecem:

L’assegurança de responsabilitat d’autoritats s’adreça als equips de govern i altres funcionaris d’una entitat de l’administració publica que, mitjançant una pòlissa d’assegurances (comú per a tots i a càrrec de la pròpia corporació), vulguin sentir-se protegits enfront d’una reclamació per un “acte incorrecte “ja sigui per acció o per omissió, que ocasioni un perjudici econòmic a un tercer, a la pròpia entitat i fins i tot davant del Tribunal de Comptes.

Aquesta assegurança és específica i independent de la responsabilitat civil del propi ORGANISME (Ajuntament, Consell Comarcal i / o entitat municipal / supramunicipal, etc.)

 

Qui es beneficia d’aquesta pòlissa:

L’assegurança de responsabilitat d’autoritats beneficia a:

• La pròpia entitat, com a part interessada, en poder rescabalar-se dels perjudicis econòmics que una mala gestió pugui ocasionar-li.
• Els candidats electes, als que de vegades els dissuadeix presentar-se a les eleccions per ostentar càrrecs públics, pel risc de comprometre el seu patrimoni.
• També al funcionari, a qui li preocupa que la càrrega de treball li impedeix posar-se al dia en tota la normativa aplicable.
• Als ciutadans, que poden rescabalar-se de perjudicis econòmics ocasionats per una decisió errònia imputable a la gestió de les persones que hi son al davant de l’Administració assegurada.

Com a corredoria especialitzada en administracions públiques, podem assessorar als diferents organismes sobre la Responsabilitat dels alcaldes, regidors, consellers, membres electes i altre personal al servei de l’Administració Pública.

 

Què assegurem:

L’assegurança de responsabilitat d’autoritats està dissenyada per donar suport a:

 • responsabilitats davant l’Administració Pública.
 • accions de l’Administració pública per danys en els seus béns i drets.
 • accions per responsabilitat comptable.
 • responsabilitats davant de tercers per un acte o omissió incorrecte.
 • Altres garanties addicionals com ara:
  • Responsabilitat per actes incorrectes per pràctiques laborals comesos per un empleat contra un altre empleat
  • Responsabilitat laboral de l’Administració per pràctiques laborals incorrectes
  • Fiances civils
  • Despeses de defensa

A més, contractant aquesta pòlissa es cobreixen les reclamacions per actes anteriors no coneguts en el moment de la contractació de la pòlissa. Això s’anomena en el llenguatge de l’assegurança “retroactivitat il·limitada“.

*

Quant costa aquesta assegurança:

El preu d’aquesta assegurança va en funció del:

 • Capital assegurat
 • El pressupost anual o nombre d’habitants de la població, en funció de quina sigui l’administració a assegurar o la companyia asseguradora que ho cobreix.

Un exemple

Capital assegurat

 • 250.000€

Altres opcions de capital, consultar: 150.000€, 500.000€, 1.000.000€, 1.500.000€

Nombre d’habitants

 • Fins a 1.000
 • 1.001-2.000
 • més de  2.000

Prima total anual

 • Fins a 1.000 habitants: 467,06 €
 • de 1.001 fins a 2.000 habitants: 644,90€
 • Más de 2.000 habitants: Consultar.
EnriquedeBas

Enrique de Bas.

Telèfon: 973 72 70 72 Ext:103

edebas@urquiabas.com

Alcalde, regidors i el personal dels ajuntaments, posen en risc el seu patrimoni personal durant l’exercici de la seva activitat, a causa de possibles errors professionals -ja sigui per acció com per omissió- que puguin ocasionar un perjudici a un tercer o a la pròpia administració. En Urquía & Bas, assessorem als ajuntaments perquè disposin de la protecció adequada.

L’objectiu és protegir el seu patrimoni personal, oferint la millor solució asseguradora.

facebooks