Podem cobrir la Responsabilitat Civil, Danys o assegurança obligatòria dels vehicles.

Assegurança de danys per a vehicles SEGWAY

Descripció

Cobreix els danys materials com a conseqüència directa de causes externes no específicament excloses, com poden ser, entre d’altres, Incendi, robatori, atracament, espoliació, impacte, danys durant la circulació. S’estableix una franquícia general a càrrec de l’assegurat del 10% del valor del sinistre (mínim 300 €).

Cobertures

 • Danys propis del vehicle.
 • Tipus de vehicles que s’asseguren: “SEGWAY” de primera adquisició.
 • Garantia per vehicle: Un màxim de cinc anys. Vehicles amb antiguitat superior no es garanteixen.
 • Pòlissa anual renovable, a data 1 de desembre.
 • S’exclouen els vehicles destinats a lloguer.

Assegurança de Responsabilitat Civil Particular per a usuaris de SEGWAY

Descripció

Cobreix els danys ocasionats a terceres persones per causa de la utilització del vehicle. Capital assegurat 300.000€, amb un sots-límit de 150.000€ per víctima. Prima de l’assegurança: 39,80€ l’any.

Especificacions de les cobertures.

 • Contractació de pòlisses individuals.
 • L’assegurat és el propietari del vehicle.
 • Cobreix la Responsabilitat Civil Privada de l’assegurat.
 • Franquícia de 300€ per sinistre.
 • Contractació condicionada a la prèvia subscripció de l’assegurança de Danys per a vehicles SEGWAY.

Atenció! Per a les empreses organitzadores de tours amb vehicles SEGWAY, poden contractar amb nosaltres les assegurances per aquest tipus d’activitat. Per a més informació accediu al nostre apartat d’Esports d’Aventura, on hi ha els productes específics per a Turisme Actiu.

Assegurança de circulació per a ciclomotors e-Solex

Característiques de l’assegurança
Assegurança de circulació per a ciclomotors e-Solex

Descripció
Assegurança de circulació per a vehicles a motor e-Solex.
Garanties

 • Responsabilitat Civil Obligatòria Inclosa
 • Responsabilitat Civil Voluntària fins a 50 Milions d’Euros
 • Defensa Jurídica Inclosa
 • Reclamació de Danys Inclosa
 • Assistència en Viatge Inclosa
 • Accidents del Conductor Inclosa

Especificacions de les cobertures

 • Assistència en Viatge.  Dóna cobertura dins un radi màxim de 50 Km des del domicili de l’assegurat. S’inclou remolc del vehicle i reparació de punxades.
 • Accidents del conductor.
  – Mort: 9.000€
  – Invalidesa Permanent Progressiva al 200%: 18.000€
  – Despeses de curació en centres de lliure elecció: 6.000€
  – Despeses de curació en centres concertats: Il·limitades