Assegurances personals

Productes per a Particulars

Automòbil

Danys al propi vehicle o a altres ocasionats per aquest, causats pel fet de circular.

Vida Individual

Previsió en el cas de mort i/o invalidessa de l'assegurat per malaltia o accident.

Defensa Jurídica

Assegurem la responsabilitat civil profesional, incloent un subsidi per inhabilitació, la defesna i les possibles fiances.

Jubilació

Aportacions econòmiques dedicades a complementar la jubilació, sense benefici fiscal.

Assistència

Assegurem els teus equips a qualsevol lloc del mon, per qualsevol motiu i la teva responsabilitat civil.

Vida Col·lectiu

Previsió per el cas de mort i/o invalidesa de l'assegurat per malaltia o accident, A càrrec de l'empresa.

Responsabilitat Civil

Danys a tercers derivats de l'activitat particular, professional o empresarial de l'asegurat.

Decessos

Cobreix la realització de tots els tràmits, materials, processos i gestions de una mort.

I altres assegurances com...