Atenció immediata en múltiples situacions imprevistes de l’assegurat i la seva família, a la seva persona i els seus béns.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Es garanteix a l’assegurat la prestació d’assistència en els termes fixats al contracte, en diferents àmbits, com ara:

  • L’assistència a l’automobilista, cobreix l’assistència sanitària dels assegurats en el supòsit d’accident d’automòbil i, en cas de ser necessari, el trasllat o repatriació al domicili, transport de ferits o finats, el retorn anticipat, la recerca d’equipatges extraviats, etc. Pel que fa al vehicle, es cobreix el rescat i el remolc, el trasllat a un taller, la repatriació i la reparació en carretera.
  • L’assistència a la llar, comerç, indústria, comunitat: L’assistència a la llar, comerç, indústria, comunitat: es cobreixen les reparacions d’urgència, la recerca d’industrials, la recerca d’hotel després d’un sinistre, entre d’altres.
  • L’assistència a les persones per viatges i desplaçaments en tot el món per estades curtes o perllongades: Desplaçament per negocis, estudis o viatges d’oci. Les cobertures poden ser diverses, des de l’assistència sanitària fins a la repatriació i el transport de ferits i finats, passant per la recerca d’equipatges i altres moltes cobertures necessàries.

Avantatges
En algunes situacions de la vida diària ens trobem amb imprevistos que requereixen una solució immediata i, en ocasions, necessitem afrontar esdeveniments als quals, eventualment, no estem preparats.

Por tot això, l’assistència ens permet gaudir d’una certa tranquil·litat pel fet de saber que se’ns donarà suport i serem ajudats en aquests moments d’incertesa.