Assegurança que pretén donar cobertura a la probabilitat que un determinat fet improbable es pugui produir.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Assegura els riscos de la feina, insuficiència d’ingressos (en general), mal temps, pèrdua de beneficis, subsidi per privació temporal del permís de conduir, persistència de despeses generals, despeses comercials, imprevistos, pèrdua de valor venal, pèrdua de lloguers o rendes, pèrdues comercials indirectes diferents a les citades anteriorment, pèrdues pecuniàries no comercials i altres pèrdues pecuniàries.
Cadascun dels conceptes indicats dóna lloc a una modalitat diferent d’assegurança del ram de Pèrdues Pecuniàries.