Danys als equips informàtics per causes externes al seu funcionament.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Es garanteixen els danys produïts als equips electrònics: centraletes telefòniques, alarmes, ordinadors, fins i tot portàtils i equips ofimàtics o controladors electrònics d’equips mecànics, per fets externs com ara: imperícia o negligència, caigudes, impactes, danys per l’electricitat, obstrucció de cossos estranys, afluixament de peces, errors de disseny, càlcul o muntatge, etc.

El preu d’aquesta assegurança es calcula amb variables com ara: zona de circulació, tipus, potència i valor del vehicle. També es té en compte l’edat, el sexe, l’antiguitat del carnet i els antecedents de sinistres del conductor.

Avantatges
La maquinària pot patir una sèrie de danys molt específics i diferents als què es cobreixen per les garanties comunes de les assegurances multirisc.

Hi ha màquines especialment sensibles en part o en la seva totalitat que interessa assegurar. El trencament d’una peça pot ocasionar danys importants a la pròpia màquina.