Assegurança que cobreix els danys derivats d’un incendi o una explosió als béns assegurats.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Aquesta assegurança cobreix els danys ocasionats per un incendi, una explosió o la caiguda del llamp als béns assegurats.
Pot ampliar-se amb garanties addicionals com ara la responsabilitat civil derivada de l’incendi i d’altres com ara les despeses derivades de la demolició i el desenrunament i les despeses d’extinció.

També es cobreixen els danys per fenòmens naturals: pluja, vent, pedra, neu i d’altres com els danys per vandalisme, xoc de vehicles terrestres, caiguda d’aeronaus, ones sòniques i vessament de material fos.

Avantatges
Aquesta assegurança, base dels actuals multi-riscs, gairebé no s’utilitza actualment, però pot ser aconsellable per a determinats riscos com a conseqüència de la possibilitat d’un disseny no estàndard.