Dóna cobertura als possibles danys que es produeixin en el comerç per múltiples causes accidentals.

Característiques de l’assegurança

Descripció
És una assegurança en la qual es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari i les mercaderies del comerç derivats de múltiples circumstàncies i que s’engloben dins un mateix contracte.

L’incendi, l’explosió, els danys per aigua i el robatori són algunes de les garanties cobertes.

També s’hi inclouen els danys ocasionats a altres persones o béns per l’activitat de l’assegurat en l’exercici de la seva activitat comercial.

Avantatges
Cada comerç, per la seva activitat, té algunes peculiaritats pel que fa a fluctuacions d’existències, danys que puguin patir els clients o pèrdues abundants per la interrupció de l’activitat.

Gràcies a la nostra experiència et podrem remarcar aquells supòsits que puguin afectar especialment el teu negoci, i et proposarem les cobertures més adequades al teu cas.

Tot i tractar-se de productes estàndard, en general es cobreixen totes les necessitats d’assegurament del comerç.