Indemnització per cada dia que l’assegurat estigui de baixa per una malaltia i/o accident.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Mitjançant aquesta assegurança es cobreix el pagament d’una indemnització diària en cas de baixa laboral per accident o per malaltia, depenent de la modalitat escollida, durant un període de fins a dos anys.

El preu de l’assegurança dependrà de la teva professió i de les activitats esportives que realitzis, a més del capital que vulguis assegurar. Per tal de reduir el preu de l’assegurança s’hi introdueix un període inicial sense pagament de 7, 15 o 30 dies, al qual denominen franquícia.

El fet de disposar d’un sol contracte i un únic venciment, et facilita extraordinàriament la gestió de la flota i, el que és més important, pots fer cada any les previsions necessàries sabent que no hi haurà un increment de costos més enllà del ja conegut a l’inici de l’any i que, actuant en la millora des resultats de sinistres t’afavoreix en cada renovació anual de l’assegurança.

Regularment revisem el preu de l’assegurança, comparant-lo amb el d’altres companyies i et proposem el canvi si la diferència valgués la pena.

Avantatges
Moltes persones se senten angoixades quan pateixen una baixa prolongada, com a conseqüència de la reducció sobtada dels ingressos que anaven rebent pel seu treball.

L’assegurança de baixa diària dóna una certa tranquil·litat a l’assegurat a curt i mig termini. Especialment perquè és ell mateix qui estableix l’import de la indemnització diària en el moment de contractar l’assegurança i s’acostuma a revalorar any rere any.

Saber-ho tot sobre terminis de carència, franquícies, recàrrecs i altres conceptes et servirà per a tenir una cobertura adequada i al millor cost possible.