Previsió per a casos de defunció i/o invalidesa de l’assegurat per malaltia o accident.

Amb càrrec a l’empresa.

Característiques de l’assegurança.

Descripció
Cobreix les mateixes contingències que l’assegurança de vida, però a un grup de persones que comparteixen activitat o interès comú i que contracta un prenedor, persona física o jurídica interessada en donar cobertura a aquests assegurats, i qui paga la prima. El preu d’aquesta assegurança dependrà del número d’assegurats i de la seva edat.

Avantatges
En tractar-se d’un col·lectiu, les primes que es paguen són més reduïdes que en les assegurances individuals. En alguns col·lectius, ets tu mateix qui estableix el capital assegurat -en aquests casos ets també tu qui es fa càrrec de la prima de l’assegurança-.

En cas que aquesta assegurança sigui de “Conveni” s’actualitza a mesura que el conveni ho requereix, per la qual cosa només necessitaràs ocupar-te de que s’estableixi a la pòlissa els beneficiaris que tu designis per al cas de defunció, de no fer-ho ho serien els “hereus legals”.