Previsió en cas de defunció i/o invalidesa de l’assegurat per malaltia o accident.

Característiques de l’assegurança.

Descripció
Cobreix a les persones assegurades dels danys personals, lesió o mort, ocorreguts a conseqüència d’una malaltia o accident laboral o no laboral.

Opcionalment es garanteixen capitals per casos d’invalidesa, malalties greus i doblar o triplicar els capitals si la defunció és per motiu d’accident o d’accident de circulació. Per contractar aquest tipus d’assegurança es requereix declaració d’estat de salut i, de vegades reconeixement mèdic el cost del qual va a càrrec de l’asseguradora.

El preu d’aquesta assegurança es basa en l’edat “actuarial” de l’assegurat (anys en l’aniversari més pròxim a l’efecte de l’assegurança). També es tenen en compte algunes “professions de risc”.

Avantatges

La impossibilitat per treballar per una malaltia o accident pot comprometre el manteniment del teu nivell de vida i en cas de defunció el de la teva família.

La possibilitat de contractar garanties addicionals com ara el diagnòstic de malalties greus, una segona opinió mèdica, i d’altres, et poder ajudar a tu i a la teva família en aquests moments transcendentals en la teva vida i, arribat el cas, possibilitarà que la teva família pugui fer front a una situació difícil com pot ser continuar amb els estudis dels fills o afrontar una hipoteca o altres despeses comunes.