973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Col·lectius

Assegurança de vida per a Col·lectius

Vanessa Rodriguez
973 727 072   ext: 118

L’assegurança de vida col·lectiva no és el mateix. La meva feina és obtenir per als nostres clients assegurances en les millors condicions de cobertura i preu, a més de tenir en compte els riscos específics que tenen en funció de la seva activitat, esports i aficions, de manera que, en cas de defunció o invalidesa,obtenen la màxima compensació establerta per a cada cas.

L’assegurança de vida cobreix el capital en cas de defunció o invalidesa de l’assegurat com a conseqüència de malaltia o accident i altres cobertures i serveis addicionals.

Tots estem exposats a una malaltia o accident que ens deixi inhabilitats o, pitjor encara, ens provoqui la mort. Estar inclòs en l’assegurança de vida permetrà a l’assegurat percebre un capital que redueixi les conseqüències econòmiques d’una malaltia greu o accident, en cas de nul·litat o, percebuda per la família en cas de defunció.

Últimament s’han introduït altres cobertures interessants, tal com, l’avanç del capital per malalties greus, o malalties terminals, lloguers anuals, així com serveis com els de testamentària i mort.

En l’assegurança col·lectiva, les condicions de contractació solen ser més avantatjoses que de forma individual, econòmicament parlant, encara que la cobertura sigui decidida pel contractista, de manera que l’assegurat no podrà modificar aquestes condicions segons els seus interessos particulars.

El preu d’aquestes assegurances és atorgat pel capital contractat i el nombre d’assegurats, però també té en compte l’edat d’aquests, ja que s’entén que quan major sigui la persona, més risc de morir o de tenir una invàlida per malaltia.

Avantatges Vida

Per a l’assegurat:

    • Complementa la prestació per invalidesa atorgada per la seguretat social, sempre que la cobertura coincideixi amb la classificació d’aquest organisme, és a dir:  invalidesa absoluta i permanent, invalidesa total per a la professió habitual, gran Invalidesa, etc (veure definicions). En cas de defunció, es complementat la pensió de viduïtat i/o orfandat, si s’escau.
    • Incrementa la teva cobertura personal, acumulable a altres assegurances de vida o d’accidents.

 

Per a l’empresa o entitat que subscrigui a l’assegurança:

    • Millora les relacions entre ella i l’assegurat, ressaltant la preocupació de la primera sobre la seva situació.
    • Fidelitzar i motivar el treballador formant una assegurança com un altre vincle amb l’empresa.
    • És una despesa deduïble.

Com puc ajudar-te?

Deixa'm les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.