ISO 9001

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

L’organització d’URQUIA & BAS té com a objectiu que la Qualitat dels serveis que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client, assegurant d’aquesta manera l’èxit a llarg termini de l’empresa. Per això estableix els següents principis, declarant:

Ser una empresa orientada a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients.
Disposar d’un sistema de treball eficaç i eficient assignant els mitjans tècnics, materials i personals adequats.
Tenir un personal qualificat i motivat per realitzar el treball que se li assigni i fer-lo participar dels objectius perseguits per l’empresa.
Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat que els permeti adaptar-se a l’evolució de les necessitats i expectatives del mercat millorant contínuament els sistemes de treball i serveis.
Desenvolupar sòlidament les relacions amb les asseguradores i altres proveïdors de serveis a llarg termini.

I assumeix que:

  • La Qualitat és una tasca comuna a totes les àrees de la companyia. Cada una de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor d’altres departaments i persones de l’organització.
  • Cada treballador d’URQUIA & BAS és responsable de la Qualitat del seu treball.
  • La Direcció de qualitat és la responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat, procurant els mitjans necessaris i comprovant la seva execució mitjançant auditories.
  • La Direcció es compromet a complir amb els requisits legals i/o reglamentaris associats al servei.

Per tot això, URQUIA & BAS es compromet a mantenir el Sistema d’Assegurament de la Qualitat segons el model de la normativa ISO 9001/2015.

Data de certificació inicial: 2 d’abril de 2001
Certificat vàlid fins el 9 de Maig de 2019

A Urquía & Bas som Experts, Amables i Compromesos.
Per saber-ne més sobre aquest tema segueix aquest enllaç