973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Autònoms i Professionals

Assegurances per garantir la teva activitat

A qui ens adrecem

Totes les persones assumeixen riscos en la seva activitat laboral i de lleure, però molt especialment tots aquells que treballen per compte propi, professionals autònoms, que s’exposen a riscos físics en la seva persona i de reclamacions de tercers per les seves actuacions professionals.

Els professionals necessiten cobrir els seus riscos personals mitjançant assegurances de vida i accidents, assistència sanitària, subsidi diari per baixa per malaltia o accident, laboral i no laboral; però també necessiten protegir-se davant reclamacions de tercers per un treball mal executat o deixat de fer, que ocasioni un perjudici a un tercer.

Altres assegurances que els són d’utilitat són les d’assistència en viatge, tant en la seva vida privada com en la seva vida professional, amb les quals solucionar qualsevol incident sobrevingut en el transcurs del viatge, tant d’ell mateix com del seu equipatge.