Calcula el preu de la teva assegurança

Què cobreix una assegurança de Responsabilitat Civil per a Esdeveniments?

Dona cobertura a  les pèrdues econòmiques derivades de l’obligació legal de l’organitzador de reparar e indemnitzar a tercers pels danys causats, en l’organització i celebració d’un esdeveniment.
La pòlissa de Responsabilitat Civil d’Espectacles garanteix el pagament de les indemnitzacions per danys personals, materials i econòmics causats a tercers durant l’organització de l’esdeveniment, sempre que l’assegurat resulti ser civilment responsable.

Quin tipus de cobertures podem contractar en una pòlissa d’assegurança Responsabilitat Civil per a esdeveniments?

• R.C. Explotació.
• R.C. Locativa.
• R.C. Subsidiària.
• R.C. Patronal.
• R.C. Productes.
• R.C. Muntatge d’estructures.
• R.C. Professional
• Defensa i Fiances

Quin tipus de perjudicis poden reclamar-li a un organitzador d’un esdeveniment?

A continuació, relacionem alguns exemples de possibles danys que poden ser responsabilitat de l’organitzador d’un esdeveniment. (sempre s’haurà de demostrar que la responsabilitat dels fets és de l’organitzador de l’esdeveniment).

Danys personals i/o materials a terceres persones que assisteixin a l’esdeveniment derivats de:

  • La propietat i/o utilització per l’assegurat, de l’establiment/ explotació on radica l’activitat assegurada.
  • Danys produïts per rètols, anuncis, tanques publicitàries, que es trobin instal·lats en les façanes o terrats dels edificis o terrenys assegurats.
  • Els actes o omissions propis, o dels seus empleats o de les persones que hagi de respondre l’organitzador de l’esdeveniment, realitzats durant el desenvolupament de l’esdeveniment en l’establiment / explotació descrit en pòlissa.

Alguna d’aquestes cobertures s’ha de contractar expressament, d’aquí la importància d’avaluar el risc correctament per a ajustar la pòlissa a les necessitats reals de l’organitzador d’un esdeveniment.

A qui ens adrecem?

A tots els organitzadors d’esdeveniments, professionals, empreses, particulars, administracions públiques i associacions.

Organitzador d’esdeveniments, empreses d’Espectacles, Culturals i d’Oci
Consultar cobertures i preus
Associacions sense ànim de lucre
Consultar cobertures i preus
Artistes, i
professors
d’arts escèniques
Consultar cobertures i preus
Esdeveniments
temporals
Consultar cobertures i preus

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.