973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Els nostres clients opinen

Els nostres clients opinen

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

Ens importa l'opinió dels nostres clients…

Per això els hi demanem que ens facin arribar els seus comentaris per tal de millorar el nostre servei i trobar noves maneres d’ajudar-los. Si esteu interessats en manifestar-nos la vostra opinió, podeu fer-ho enviant-nos un correu electrònic. Indiqueu-nos el vostre nom complet i núm. de DNI. Si pertanyeu a una empresa, també el nom d’aquesta i el vostre càrrec.

Rodi Motor Services

El nostre equip de gent al Grup Rodi agraeix tant el tracte rebut per la seva empresa, remarcant el seu grau de professionalitat i agradablement sempre proper, atent i molt flexible a les necessitats que sorgeixen al llarg del temps.

Són molts els anys de relació amb la seva empresa i sempre ens han facilitat les dades fins el detall més mínim, la qual cosa els distingeix en el seu servei.

Cal remarcar la serietat del seu servei, essent absolutament fiable i professional.

José Esteve
Gerent
www.rodi.es

SEGRE

El que més m’agrada d’Urquía & Bas és la proximitat. I no em refereixo a la proximitat entre les seves oficines i les nostres, sinó a la proximitat que tenim amb les persones que s’ocupen dels nostres assumptes en el dia a dia i els resolen amb eficàcia.

Eva Miranda
Directora d’Administració
www.segre.com

ARNÓ

La nostra opinió com a clients d’Urquia i Bas és que el servei que rebem en tot moment és molt satisfactori, amb un tracte personal, agilitat en el tràmits dels diferents productes i ràpida solució en cas de sinistres.

Nuestra opinión como clientes de Urquia y Bas es que el servicio que recibimos en todo momento es muy satisfactorio, con un trato personal, agilidad en la tramitación de los diferentes productos y rápida solución en caso de siniestro.

Angels Montané
Administració/Administración. Fiscal i Comptable
www.arno.es

Segway Lleida

La meva opinió sobre Urquia & Bas és que són una corredoria molt professional, és a dir, atenen qualsevol demanda per la nostra part i ofereixen un servei ràpid, molt professional, proper i a més a més amb primes molt ajustades.

Mi opinión sobre Urquía & Bas es que es una correduría muy profesional, atienden cualquier petición que se les realice y ofrecen un servicio rápido, cercano, muy profesional y además con unas primas muy ajustadas.

Antonio Jiménez Capdevila
Gerent
https://www.facebook.com/segwaybalaguer/

Tot Bo Dolceria

Professionalitat, fiabilitat i serietat; tres qualitats que defineixen molt bé l’equip que forma Urquia & Bas.
Pel nostre tipus de negoci, és molt important tenir plena confiança amb els nostres col·laboradors. Sempre amb proximitat, tracte personalitzat i amb la seguretat de tenir els millors productes amb preus altament competitius, és el que fa que estem plenament satisfets amb ells.

Profesionalidad, fiabilidad y seriedad; tres cualidades que definen perfectamente al equipo que forma Urquia & Bas.
Para nuestro tipo de negocio, es muy importante tener plena confianza en nuestros colaboradores. Siempre cercanos, con trato personalizado y con la seguridad de tener los mejores productos con precios muy competitivos, es lo que hace que estemos plenamente satisfechos con ellos.

Sandra Bañeres
Gerent

Pescalleida

Des de l’any 1987 treballem amb l’Enrique de Bas. Ha estat sempre present (ara com Urquía & Bas) davant de qualsevol necessitat de l’empresa, destacant la seva rapidesa i eficàcia a l’hora de defensar els nostres interessos. És, en definitiva, un servei excel·lent.

Miguel Ángel López Moliner
Director gerent
www.pescalleida.com

Labox Design

Com a corredors, Urquia y Bas anteposen, dia rere dia, els nostres interessos com a client per davant de les companyies d’assegurances. Les seves respostes són rapidíssimes i sense discussions.

A més, estan contínuament buscant les millors ofertes del mercat internacional, per tant podem permetre’ns el luxe de dedicar-nos a la nostra feina. Un Deu!

Sarah Gibson
Gerent

Anthony Foy
Soci
www.laboxdesign.com

Puiggene

A la nostra feina és important comptar amb el suport d’un equip solvent que t’ofereixi les garanties i la cobertura suficients amb professionalitat, però amb proximitat i tracte personalitzat.
En el nostre cas, aquest equip el forma Urquia & Bas, i d’això n’estem plenament satisfets.

En nuestro trabajo es importante contar con el apoyo de un equipo solvente que te ofrezca las garantías y coberturas suficientes con profesionalidad pero con proximidad y trato personalizado.
En nuestro caso, este equipo es el de Urquía & Bas, y estamos completamente satisfechos.

Francesc Gené
Gerent
www.puiggene.com

Exclusivas Sarabia

Urquía & Bas intervé amb Exclusives Sarabia en l’assegurament dels nostres riscos. Volem destacar la qualitat en els productes que ofereix -sempre amb asseguradores de primera fila- i el servei que demostra en el dia a dia de la nostra empresa.

No dubtem a recomanar-los per la seva eficàcia i tracte excepcional. Per a nosaltres són d’absoluta confiança.

Desde 1995 Urqu&ia & Bas interviene con Exclusivas Sarabia en el aseguramiento de nuestros riesgos. Queremos destacar la calidad en los productos que ofrece -siempre con aseguradoras de primera fila- y el servicio que demuestra en el de nuestra empresa.

No dudamos en recomendarles por su eficacia y trato excepcional. Para nosotros son de absoluta confianza.

Manel Vilar Cabrera
Gerent
www.exclusivassarabia.com

Proyectec

D’Urquía & Bas m’agradaria destacar la seva professionalitat en el control i la gestió del nostre compte d’assegurances així com la proximitat i l’atenció personal i especialitzada.

De Urquía & Bas quiero destacar su profesionalidad en el control y la gestión de nuestra cuenta de seguros, además de su proximidad y el trato personal y especializado.

Fco. Javier Mor Solsona
Administració/Administración. Fiscal i Comptable
www.proyectec.eu

Foto Digital Llorens

Desde l’obertura de la nostra primera botiga l’any 1.983, ja vam contractar les assegurances amb Enrique de Bas i fins a dia d’avui, ja com Urquía & Bas. Han passat molts anys en el quals hem tingut l’ocasió de valorar molt positivament el treball de tot l’equip, sentint-nos afavorits pels bons consells a l’hora de contractar les nostres assegurances personals i d’empresa, així com en el tractament i la rapidesa amb la resolució dels sinistres ocorreguts al llarg d’aquests anys.

Desde que abrimos nuestra primera tienda allá por el año 1983, en el que contratamos los seguros con Enrique de Bas hasta ahora –con Urquía & Bas–, han pasado muchos años en los que hemos tenido la ocasión de valorar muy positivamente el trabajo de todo el equipo, sintiéndonos favorecidos por los buenos consejos a la hora de contratar nuestros seguros personales y de empresa, así como en el tratamiento y la rápida resolución de los siniestros ocurridos a lo largo de estos años.

Antonio Llorens Caralt
Gerent
www.fotollorens.com

Home Gallery

Com a persona de contacte entre la nostra empresa INSON SA i la vostra corredoria, vull manifestar-vos la nostra opinió respecte a la vostra feina en el meu nom i el dels meus superiors.

Recomanaria la vostra empresa sense dubtar-ho per tres motius molt importants per a nosaltres:

  • Eficàcia
  • Rapidesa
  • Proximitat

L’eficàcia, pel que fa a la contractació d’assegurances, modificacions, inclusions, regularitzacions i tota la burocràcia, de la qual no hem de preocupar-nos gràcies a la vostra feina.

La rapidesa, pel que fa a la tramitació de sinistres per exemple és admirable, peritatges immediats, seguiment amb la companyia fins el cobrament del sinistre, un altre cop sense haver-nos de preocupar gràcies al vostre treball.

La proximitat, dels vostres directius i de tot el vostre equip, de qui rebem un tracte sempre amable i amb plena disposició a ajudar-nos amb tot allò que sigui necessari.
Per tot això, treballar amb vosaltres és una total garantia de la feina ben feta.

Rosa Herranz
Recursos Humans
www.homegallery.es

Homsimport

Volem expressar les nostres felicitacions per l’eficàcia que han demostrat amb els sinistres que hem patit a la nostra empresa que, tot i que no han estat molt greus, sí que han resolt bé i ràpid, cosa que avui dia és molt d’agrair.

Espero poder seguir comptant amb els seus serveis en el futur. Si segueixen en aquesta línia, ens tindran molts anys de clients.

Salutacions cordials.

Javier Arqués Fondevila
Gerent
www.homsimport.com

Grup Pons

El món de les assegurances d’empresa és cada cop més complex, les companyies d’assegurances són cada cop més grans i llunyanes… Per a una correcta selecció de pòlisses i cobertures és fonamental un assessorament professional i independent, que aporti tota la informació necessària, més enllà del preu. A més, en cas de sinistre és fonamental actuar amb rapidesa i seguretat, realitzar un seguiment exhaustiu per tal que realment es minimitzin els danys. Urquía & Bas al llarg dels anys ha demostrat ser per al Grup Pons aquest excel·lent professional.

Robert Pujol
Director Financer
www.grup-pons.com

Wheystore

Urquía & Bas és la nostra corredoria d’assegurances de confiança. L’equip humà que la conforma es va encarregar de realitzar totes les nostres assegurances. És una empresa propera amb la qual ens sentim emparats.

Josep Mª Mayoral Panades
Gerent
www.wheystore.es

Portoles

El que més ens agrada d’Urquía & Bas és el tracte personalitzat que rebem, amb una efectivitat i rapidesa que supera les nostres expectatives. També valorem especialment la vostra dedicació a l’hora de defensar els nostres interessos. Per tot això no ens hem plantejat mai treballar amb cap altra corredoria sinó que, al contrari, us recomanem entre els nostres clients i amics.

Celleret del segre

Jo tenia a les assegurances per una cosa freda, fins que vaig començar a contractar-los amb vosaltres. He canviat d’opinió gràcies a la proximitat del vostre tracte i de la calidesa de la relació. Em sento atès amb estima i, la veritat, dormo tranquil. M’he adonat que l’”ànima” de l’assegurança sou vosaltres. Sou excel·lents, seguiu així!

Joan Fernandez Espigares
Propietari
Celleretdelsegre

Moto 2

Urquia & Bas ens aporta tranquil·litat i confiança, tant en la contractació de l’assegurança com en el procés de tramitació del sinistre. L’equip que tenen sempre demostra molta amabilitat i atenció, per la qual cosa, sense cap mena de dubte, sempre els recomanaria.

Lluis Oromí Cornadó
Gerent
www.moto2.cat

Natural Opticas

Urquía&Bas cobreix totes les nostres variades necessitats que com a central de compres tenim en el nostre dia a dia d’empresa. Valorem per damunt de tot la seva agilitat en la resposta i el tracte especialitzat i professional que ofereix cadascuna de les persones que treballen a Urquia&Bas.

Urquía&Bas cubre todas nuestras variadas necesidades que, como central de compras, tenemos en nuestro día a día de empresa. Valoramos por encima de todo la agilidad en la respuesta, el trato especializado y profesional que ofrece cada una de las personas que trabajan en Urquía&Bas.

Xavier Andrés
Director Financer
www.naturaloptics.com

COPALME

Per a nosaltres, Urquía & Bas, representa la responsabilitat, l’efectivitat i el compromís.
RESPONSABILITAT, en l’assessorament tècnic de qualitat i amabilitat en el tracte personal de tot el seu equip.
EFECTIVITAT, per resoldre totes les qüestions relacionades amb les pòlisses i els sinistres.
COMPROMÍS adquirit amb nosaltres, per donar-nos cobertura, sobretot en els moments més complicats i difícils que ha patit la nostra cooperativa i el nostres socis.

Para nosotros Urquía & Bas, representa la responsabilidad, la efectividad y el compromiso.
RESPONSABILIDAD, en el asesoramiento técnico de calidad y amabilidad en el trato personal de todo su equipo.
EFECTIVIDAD, para resolver todas las cuestiones relacionadas con las pólizas y los siniestros.
COMPROMISO adquirido con nosotros, para darnos cobertura, sobre todo en los momentos más complicados y difíciles que hemos sufrido en nuestra cooperativa y nuestros socios.

IPVSL

Estic amb Urquía & Bas per la raó més important que et pot oferir un corredor d’assegurances: CONFIANÇA. Confio plenament que tinc el millor assessorament a nivell d’assegurances que puc tenir, ells comparen amb diferents companyies i t’ofereixen allò que més s’ajusta a les teves necessitats de cada moment i al millor preu.

Un altre motiu molt important és la facilitat i la rapidesa amb la què et gestionen els temes, no tens interminables esperes en línia, sempre estan a l’altra banda del telèfon en qualsevol moment. Tenen un equip de persones molt amables, resolutives i eficients.

Un motiu que els diferencia d’altres corredors és el fet que durant l’any van fent seguiment dels temes que tinguis oberts o et van buscant opcions que et puguin servir i millorar així la teva cobertura.
Evidentment recomanaria sense dubtar-ho a Urquía & Bas. A més dels motius exposats anteriorment, saps que lluitaran per tu, estaràs ben assessorat i pots estar SEGUR d’estar amb els millors.
.

Esther Toré Pujol
Directora econòmica financera
www.ipvsl.com

Serralleria Pujol

Quan tinc dubtes i/o incidències sobre les meves assegurances, a Urquía & Bas trobo la resposta. Estan preparats. Els seus coneixements els permeten solucionar de la manera més adequada cada cas. Quan necessito informació me la faciliten ràpidament, aquest és un fet diferencial respecte de la competència. El seu tracte és amable i proper. Transmeten seguretat i confiança i això em dóna tranquil·litat.

Si em demanéssiu consell sobre a qui confiar les vostres assegurances, sense dubtar-ho recomanaria a Urquía & Bas.

Josep Pujol Carventus
Propietari

Ingeniería MP

A l’última enquesta de sinistres que us vàrem enviar ja vam expressar la nostra opinió pel que fa al servei prestat per Urquía & Bas, no ens importa tornar-ho a repetir doncs es pot traspassar a tots els departaments de l’empresa. Excel·lents actitud, atenció i eficàcia de tot el personal, presteu un bon servei i en sabeu, d’assegurances.

El nostre nivell de satisfacció amb la corredoria és alt, sense cap mena de dubte us recomanaríem.

Victorino Álvarez
Gerent

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies