El nostre servei al client.

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

El nostre servei al client.

Informació que presenta Urquía & Bas, Corredoria d’Assegurances, SL amb caràcter previ a la celebració d’un contracte d’assegurances, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances privades.

URQUÍA & BAS, Corredoria d’Assegurances, S.L., està domiciliada a Lleida, carrer General Brito, 2 4a planta, col·legiada a través del Col·legi de Mediadors de Lleida amb el núm. 51285, inscrita al Registre Mercantil de Lleida al Tom 206, Foli 117, Full núm. L-3852 i el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la D.G.S.F.P amb núm. J -165.

A efectes de la seva comprovació es poden realitzar les oportunes consultes en aquest organisme situat al Pg. de la Castellana, 44, 28046 de Madrid, Telèfon 913390000, Fax 913397053 o a la pàgina web www.dgsfp.mineco.es

Tenim concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera segons la legislació vigent. Llegir-ne més