Centraleta corporativa: 902.333.433
Atenció als Clients: 902.333.433
Assistència a la llar: 902.333.433
Assistència negoci: 902.333.433
Assistència salut: 902.201.420
Assistència dental: 902.220.044
Assistència decessos: 902.202.006
Assistència en viatge-Espanya: 902.333.433
Assistència en viatge-Resta del món: 34.915.149.934
Assessorament en multes de trànsit: 902.333.433
Assistència jurídica telefònica: 902.333.433
Assistència llunes automòbils: 902.876.711