Característiques de l’assegurança

Descripció

Són objecte de cobertura d’aquesta assegurança, els documents pertanyents a qualsevol arxiu i en qualsevol format, sempre que puguin ser considerats essencials, històrics o artístics, declarats en pòlissa, durant l’estada en la situació de risc indicada. En les ocasions en les que sigui necessari i prèvia acceptació per part de l’asseguradora, es podrà cobrir el seu trasllat i estada en exposicions convenientment protegides, o per a la seva restauració o re-enquadernació.

Aquesta assegurança té com a objecte cobrir les pèrdues sofertes per l’Assegurat pels danys materials causats directament als béns declarats, en la modalitat de Tot Risc; és a dir, es garanteix tot allò que no està específicament exclòs.

La cobertura de la pòlissa s’estableix en Valor Declarat i sense aplicació de franquícia La cobertura de la pòlissa s’estableix en Valor Declarat i sense aplicació de franquícia (excepte aquelles establertes pel Consorci de Compensació d’Assegurances, per a les seves cobertures).

Avantatges

Una assegurança adaptada a les necessitats dels Arxius Documentals, que custodien la Documentació Essencial i Històrica , amb àmplies cobertures, i a una taxa de prima competitiva

La possibilitat de donar cobertura als documents assegurats en casos de trasllat temporal per a la seva exposició, restauració, consulta, etc., sempre que es reuneixin condicions iguals, similars o millors de seguretat i protecció, a aquelles declarades a la pòlissa.
Tranquil·litat per a aquelles persones responsables dels arxius que saben que disposaran de recursos econòmics per a reconstruir-los en cas que es danyin.

Cláusules especials

  • Clàusules d’indemnització pel Consorci de Compensació d’Assegurances de les pèrdues derivades de esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya.
  • Clàusules de Depreciació o pèrdua de valor.
  • Clàusules de Recompra.
  • Clàusules de Processos.

Cobertures opcionals

  • Opcionalment, es poden cobrir els danys soferts pels continents i/o proteccions (vidres i marcs), sempre que s’estableixi en pòlissa i les despeses per a l’alleugeriment de danys.

Limitació de  cobertura

  • No queden coberts per aquesta assegurança els danys ocorreguts als béns assegurats quan es trobin sotmesos a un procediment de neteja, restauració, digitalització i/o anàlegs, i aquests danys en resultin com a conseqüència directa, així com la utilització i manipulació d’aquests objectes.
Condicions particulars
Condicionat general del producte

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.