L’assegurança de vida té com a funció principal indemnitzar els beneficiaris de l’assegurat en cas de defunció, per qualsevol circumstància. També és important la cobertura d’Incapacitat, el beneficiari del qual seria el mateix assegurat. La inclusió de garanties addicionals a l’assegurança de vida com ara el diagnòstic de malalties greus, una segona opinió mèdica, i d’altres, et poden ajudar a pal·liar el problema en aquests moments transcendentals de la teva vida i, arribat el cas, possibilitarà que la teva família pugui fer front a una situació difícil com pot ser continuar amb els estudis dels fills, fer front a una hipoteca o lalimentació i el manteniment diari.

A qui ens adrecem

A totes aquelles persones que tinguin interès en la previsió personal i familiar d’entre 20 i 70 anys.

*Preus orientatius

Per 100.000 € capital amb Mort i invalidesa permanent.

Edat Preu
Edat 30 anys 70,05€
Edat 35 anys 85,45€
Edat 40 anys 134,89€

*Preus anuals

Cobertures de l’assegurança de vida

Defunció de l’assegurat i incapacitat permanent i absoluta.

A més de les cobertures bàsiques es poden contractar altres complementàries que multipliquen per dos o per tres el capital assegurat en cas d’accident o accident de circulació respectivament, a més d’altres cobertures addicionals; les més usuals són les següents:

 • Incapacitat total permanent
 • Mort per accident
 • Mort per accident de circulació
 • Incapacitat per accident
 • Incapacitat per accident de circulació
 • Infart de miocardi
 • Bestretes per malalties greus
  malalties terminals
 • Altres cobertures en funció dels interessos de l’assegurat.
 • 2a opinió mèdica en cas de malaltia greu
 • Línia d’orientació mèdica 24 h
 • Consulta de l’registre d’assegurances de vida tràmits de gestoria
 • Certificats d’últimes voluntats

Exclusions més habituals

 • El suïcidi i la incapacitat permanent absoluta causats voluntàriament per l’assegurat durant el primer any de la vigència de la pòlissa.
 • Reacció o radiació nuclear i / o contaminació radioactiva, causada directament o indirectament. Navegació submarina o en viatges d’exploració.
 • Els danys derivats de conflictes armats, catàstrofes naturals i actes delictius de l’assegurat.
 • Les conseqüències d’accidents o malalties originats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest contracte.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.